+380 96 816 47 20 info@centresipd.com

Додаткова освіта «Навчання впродовж життя»

Центр СІПР постійно створює нові можливості в сфері
додаткової освіти.

Особистий розвиток є ключовими елементами Вашої освіти. 

Lifelong Learning CenterSIPD

1. Початок

Проект Lifelong Learning CenterSIPD був започаткований в результаті співпраці зі стейкхолдерами.

Наш досвід показує, що відсутність мобільності персоналу та обміну знаннями унеможливлює прогрес будь-якої галузі.

Щоб це змінити необхідно залучити співробітників до проектів в сфері освіті дорослих.

2. Основна мета проекту

забезпечення можливості отримання знань та навичок для більш успішної роботи. В рамках проекту планується реалізація кадрових мобільностей. Упродовж мобільності, учасники проекту будуть мати можливість поглибити свої знання та відкрити для себе нові досягнення, підвищити свої професійні та міжкультурні навички, побудувати нові міжнародні партнерства та отримати унікальний досвід, який можна буде використовувати в подальшій роботі.

3. Реалізація проекту

Реалізація проекту має великий потенціал для зміцнення не тільки персоналу, але й для збільшення конкурентоспроможності компаній України на міжнародному ринку. Взаємодія з європейськими партнерами відкриє нові можливості для обміну знаннями та досвідом у різних сферах діяльності, що дозволить підвищити якість продукції або послуг, а також знизити їх вартість завдяки впровадженню передових технологій та інноваційних рішень.

4. Висновок

Додаткова освіта є формою навчання, що має на меті задовольняння потреб людини в різних сферах:

  • інтелектуальній,
  • духовно-моральній,
  • фізичній і професійній.

Це можуть бути курси, тренінги та семінари, які надають можливість отримати знання та навички поза рамками формальної та інформальної освіти, що надається у на теренах України.

Загалом, проект Lifelong Learning CenterSIPD є важливим кроком вперед для компаній з різних галузей економіки.

Реалізація Проекту Lifelong Learning CenterSIPD здійснюється наступними етапами:

Визначення потреб цільової аудиторії.

Вивчення компетенцій та знань необхідних співробітникам різних сфер економіки, щоб вони могли ефективніше працювати та розвивати свою кар’єру.

Визначення формату та методів навчання.

Спільно із замовником обраємо формат та методи навчання, які будуть ефективними для цільової аудиторії. Це можуть бути практика, лекції, тренінги, семінари, онлайн-курси тощо.

Визначення бюджету та джерел фінансування.

Можна розглядати варіанти отримання грантів, підтримки від держави, співфінансування від бізнесу тощо.

Здійснення пошуку успішних партнерів.

Можна розглядати можливість співпраці з іншими освітніми закладами, компаніями, професійними асоціаціями тощо, які можуть допомогти у реалізації проекту та підвищити його ефективність.

Розробка плану дій

Розроблення плану дій та графіку реалізації проекту. Погоджуємо з замовником.

Реалізація проекту та моніторинг результатів.

Після того, як був розроблений план дій потрібно виконувати дії для їх досягнення.

У цьому етапі важливо дотримуватись заздалегідь визначених термінів та бюджету.

Ми маємо досвід для розробки програми саме для вашої галузі і потреб Компанії. За допомогою програм Lifelong Learning CenterSIPD ми вчимо застосовувати свої знання на практиці.

Lifelong Learning CenterSIPD

  • Визначення потреб цільової аудиторії
  • Визначення формату та методів навчання
  • Визначення бюджету та джерел фінансування
  • Здійснення пошуку успішних партнерів
  • Розроблення плану дій та графіку реалізації проекту
  • Реалізація проекту та моніторинг результатів