Громадська організація

«Український осередок з прав людини та розвитку освітніх

новацій» (УКРО)

 

Захист прав людини в умовах сьогодення набуває все більшого значення та актуальності. Наразі вітчизняна спільнота має багато перешкод на шляху до поваги та захисту прав людини та основоположних свобод.

 

Захист прав людини та освітній процес виступають у даному контексті невід’ємними складовими, що дає можливість:

  • досліджувати історичні передумови розуміння формування конкретно узятих прав в певних державних умовах;
  • вивчати існуючи системи захисту прав людини як на міжнародному, так і на національних рівнях (держави світу);
  • фіксувати гострі проблеми порушених прав людини;
  • будувати відповідну освітню систему задля належної підготовки фахівців у сфері захисту прав людини з метою надання практичної допомоги Людині.

 

Саме в цих умовах виникла потреба у створенні ГО «УКРО», основною метою діяльності якої є захист прав людини та основоположних свобод та сприяння розвитку освіти в України, з урахуванням останніх новацій у цій сфері, відповідно до міжнародно-правових зобов’язань України. Об’єднання юристів, правників, науковців та фахівців різних сфер сприятиме, таким чином, розбудові незалежної, демократичної та правової держави, втілення в життя принципу верховенства права, поваги прав людини та основоположних свобод, участі у створенні необхідних освітніх програм; захисті конституційний прав та прав, які передбаченні чинним законодавство України; правова підтримка та надання юридичної консультації; сприяння встановленню відповідних відносин між державою, бізнесом та громадянами на засадах принципу верховенства права; сприяння формування та розвиток єдиної комплексної правової свідомості та юридичної культури.

 

З питань співпраці та пропозицій у сфері захисту прав люди та впровадження освітніх новацій у цій галузі прохання звертатися за наступники контактами:

e-mail: law-kiev@i.ua – Голова ГО «УКРО», к.ю.н., юрист-міжнародник Ельвіра Тітко