Форма реєстрації:

Назва заходу: Хорватія 2020
Прізвище, ім’я латиницею (відповідно до закордонного паспорту)*
Прізвище, ім’я, по-батькові укр. мовою*
Серія та номер закордонного паспорту*
Дата народження (число, місяць, рік)*
Домашня адреса з індексом (англ. мовою)*
Місце роботи (навчання), посада*
Науковий ступінь*
Вчене звання*
Тема публікації*
Рівень володіння іноземною мовою (зазначити якою)*
Моб. тел.*
Е-mаіl*
Наявність діючої Шенгенської візи*
Необхідність офіційного запрошення для оформлення відрядження*
Вкажіть іншу інформацію, яка є на ваш погляд важливою
Даю згоду на обробку моїх персональних даних*