Хорватія 2020

Міжнародне стажування в рамках роботи

ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«ЄДИНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

ТА

INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL WORKSHOP (ISPW)

"INFOCOMMUNICATION ASPECTS OF ECONOMIC SECURITY"

Вересень/Жовтень 2020 РОКУ, ХОРВАТІЯ-СЛОВЕНІЯ

мета

Активізація співпраці між освітянської спільнотою України та держав-членів Європейського Союзу щодо вивчення кращих європейських практик розвитку сучасної освіти і науки визначення шляхів та напрямів формування ефективної системи освіти і науки в Україні з урахуванням європейського досвіду та національних пріоритетів

 УВАГА !!! УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ 

зробити публікацію в журналі з наукометрично індексації Web of Science

НАПРЯМИ РОБОТИ

Конференція та міжнародне стажування буде проведене за чотирма основними мультидисциплінарними напрямами, які включають в себе додаткові галузі науки й освіти:

Медична освіта

Право

Інформаційні технології

Освіта

Медицина и реабілітація (медична/клінічна психологія, ерготерапія й фізична терапія, психотерапія, психіатрія, наркологія)

Соціальна робота

Особливі потреби

Екологія

Публічне адміністрування

Право

Національна та міжнародна безпека

Економіка

Міжнародні відносини/Європейські студії

Медіа-освіта

ІТ в освіті

Техніка, технологія, інженерія

Точні й природничі науки

Освіта дорослих

Філософія

Педагогіка

Мультикультуралізм и соціальна інтеграція

Культура

Соціальні комунікації та інші соціально-гуманітарні науки

 

Організатори (Organizers): JURAJ DOBRILA UNIVERSITY OF PULA, UNIVERSITY OF PRIMORSKA FACULTY OF EDUCATION, THE JOHN PAUL II CATHOLIC UNIVERSITY OF LUBLIN, СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (УКРАЇНА), ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ Г.С. КОСТЮКА НАПН УКРАЇНИ (УКРАЇНА)НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (УКРАЇНА), ЦЕНТР СТРАТЕГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ ТА ПРОГРЕСИВНОГО РОЗВИТКУ (УКРАЇНА), CODEIT (UKRAINE), Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП).

Участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «ЄДИНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»:

1) взяти участь у тренінгах за чотирма основними напрямами роботи. Тренінги проводитимуться найкращими міжнародними коучами;

2) сертифікат про проходження міжнародного стажування за підписами організаторів та співорганізаторів конференції, а також англомовний додаток до нього за напрямом професійної діяльності учасника, що стане підставою для отримання вченого звання та проходження підвищення кваліфікації, відповідно до Постанови КМ 800 та 1133, із внесенням даних до єдиної бази сертифікатів з публічним доступом;

3) публікацію статті (на вибір: WOS (emergency citation index), Scopus, монографію у німецькому видавництві «Lambert Academic Publishing», міжнародне періодичне видання (Канада);

4) публікацію статті у міжнародному періодичному виданні book series «DATA-CENTRIC BUSINESS AND APPLICATIONS» of the Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies (Springer Nature), ISSN 2367-4512 (print); ISSN 2367-4520 (Online); ISBN 978-3-030-35648-4 (print); ISBN 978-3-030-35649-1 (Online); DOI 10.1007/978-3-030-35649-1.

В ПРОГРАМІ:

  • Міжнародна науково-практична конференція;
  • ISPW "Infocommunication Aspects of Economic Security";
  • Ознайомлення з культурною спадщиною Хорватії та Словенії;
  • зустрічі науковців України зі своїми колегами з країн ЄС;
  • порівняння реалій правової системи України та країн ЄС;
  • міжкультурна комунікація;
  • обмін досвідом та дискусії;
  • встановлення контактів для майбутнього співробітництва між українськими та європейськими науковцями, освітянами, аспірантами та студентами.
  • Участь у професійних тренінгах (всі тренінги забезпечуються професійним перекладом),

Ресурси

Інформаційний лист.pdf (1.3 Mb)