Міжнародне стажування в рамках роботи

ІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«ЄДИНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР УКРАЇНА - ЄС»

8-16 ТРАВНЯ 2019 РОКУ, ХОРВАТІЯ-ІТАЛІЯ

мета

Активізація співпраці між освітянської спільнотою України та держав-членів Європейського Союзу щодо вивчення кращих європейських практик розвитку сучасної освіти і науки визначення шляхів та напрямів формування ефективної системи освіти і науки в Україні з урахуванням європейського досвіду та національних пріоритетів

НАПРЯМИ РОБОТИ

 • Економіка
 • Право і юридичні науки
 • Публічне управління і адміністрування
 • Техніка, технологія, інженерія
 • Філософія, політологія, соціологія
 • Міжнародні відносини
 • Екологія та природничі науки
 • Педагогічні та психологічні науки
 • Культура, мистецтво
 • Соціальні комунікації

 

Робочі мови: українська, англійська, російська, хорватська, болгарська, словацька, польська

Організатори (Organizers): Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи Університету державної фіскальної служби України; Університет Пули імені Юрая Добрили (Хорватія)

Співорганізатори (Co-operation): Варненський вільний університет імені Чорноризця Храбра (Болгарія), Центр стратегічний інновацій та прогресивного розвитку (Україна)

Участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Єдиний освітній простір Україна - ЄС» , дозволяє кожному учаснику отримати:

1) безцінні знання і досвід від представників вищого рангу наукової еліти, теоретичні та практичні поради з побудови успішної наукової кар'єри;

2) європейський сертифікат за підписами організаторів та співорганізаторів конференції, а також англомовний додаток до нього за напрямом професійної діяльності учасника, що стане підставою для отримання вченого звання;

3) публікацію статті у періодичному виданні International journal «FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES IN PRACTICE OF LEADING SCIENTIFIC SCHOOLS», The journal is registered by: ISSN 2313-7525 (print); Copyright is confirmed by SCIREG C CORPORATION, EIN 33-1219486, San Jose, California, USA. Certificate № 1192528236.

The journal is included / indexing in the next databases:
- European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
- Polska baza cytowań POL-index
- COSMOS IMPACT FACTOR (Germany)
- Root Society for Indexing and Impact Factor Service
- MIAR (Barcelona)
- Systematic Impact Factor (SIF) database
- International Scientific Indexing ISI (UAE)
- ResearchBib
- Russian Science Citation Index (elibrary.ru)
– license agreement № 621-10 / 2014
- International Institute of Organized Research (I2OR)
- Advanced Science Index (ASI)
- Google Scholar
- J-Gate (Informatics Limited, INDIA)
- General Impact Factor (GIF)
– (Awaiting)
- Journalindex.net
- ACADEMICKEYS.COM
- International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)
- Eduindex Impact Factor (EIF)
- Eurasian scientific journal index
- Journal Factor
- SJIFactor.com
- Directory of Indexing and Impact Factor (DIIF)
- Directory of research journals indexing
- Index Copernicus International

В ПРОГРАМІ:

 • Міжнародна науково-практична конференція;
 • стажування за кордоном в рамках роботи конференції (яке передбачає аудиторну та самостійну роботу):
 1. участь з доповіддю або у якості слухача на конференції;
 2. лекція представників освіти Хорватії «Інноваційні підходи та методи в європейській освіті»;
 3. самостійне вивчення європейського досвіду з удосконалення освітнього;
 4. самостійна робота з підготовки та публікації наукової статті у науковому журналі з наукового, організаційного та навчально-методичного забезпечення сучасного освітнього процесу, або статті за галузями науки (право, економіка, філософія, і т. і.).
 5. Стажування буде підтверджено відповідним сертифікатом.
 • Ознайомлення з культурною спадщиною Хорватії та Італії;
 • зустрічі науковців України зі своїми колегами з країн ЄС;
 • порівняння реалій правової системи України та країн ЄС;
 • міжкультурна комунікація;
 • обмін досвідом та дискусії;
 • встановлення контактів для майбутнього співробітництва між українськими та європейськими науковцями, освітянами, аспірантами та студентами.

ПРОГРАМА аудиторної роботи

Модуль 1. Організація освітнього процесу та програми підготовки студентів в університетах Європейського Союзу.

Програми підготовки студентів. Організація освітнього процесу.

Інтернаціоналізація освітнього процесу та можливості отримання освіти для студентів з інших країн.

Модуль 2. Інноваційні технології, науково-методичне та інформаційне забезпечення освітнього процесу.

Використання інноваційних технологій в освітньому процесі.

Академічна мобільність студентів як органічна частина освітнього процесу в університеті.

Модуль 3. Підготовка науковців в Європі та можливості україно-хорватської наукової співпраці

Специфіка наукової підготовки у ЄС. Написання наукової роботи та її публікація.

Студентські наукові школи та спільноти молодих науковців.

Модуль 4. Наука як основа освітнього процесу – за напрямом роботи кожного учасника

 

Позааудитрна або дистанційна частина стажування (з 31 березня по 08 травня 2019 р.) включає:

Вивчення організаційної структури університетів Хорватії, Польщі, Болгарії та програм підготовки через доступ до офіційних сайтів університетів.

Ознайомлення з навчально-методичним забезпеченням навчального процесу університетів (надсилається учасникам стажування електронною поштою).

Вивчення досвіду дистанційної освіти та проходження дистанційного курсу.

Ознайомлення з віртуальними лекційними курсами викладачів університетів.

Підготовка статті за обраним напрямом.