МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ”

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти

Кафедра державної служби та менеджменту освіти

Кафедра університетської освіти і права

 

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у роботі

Міжнародної науково-практичної конференції

“Управління якістю вищої освіти: проблеми та перспективи”

 

яка відбудеться 29 вересня 2017 року у м. Києві

на базі ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” НАПН України

 

До участі в конференції запрошуються педагогічні та науково-педагогічні працівники, керівники освітніх організацій, державні службовці, представники громадських організацій, докторанти, аспіранти.

Тематичні напрями роботи конференції:

  • Секція 1. Перспективи інноваційного розвитку науки і вищої освіти/Інтеграція освіти, науки й інформаційних технологій – запорука ефективності освітнього процесу (керівник – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри університетської освіти і права М. О. Дей).
  • Секція 2. Якість університетської освіти та проблеми запровадження компетентнісного підходу у вищій школі (керівник – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри університетської освіти і права В. Г. Базелюк).
  • Секція 3. Європейська політика та європейські моделі забезпечення якості вищої освіти. (керівник – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри державної служби та менеджменту освіти Н. Г. Діденко).
  • Секція 4. Психологічні основи навчання та педагогічна майстерність науково-педагогічних працівників (керівник – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри університетської освіти і права А. В. Василюк).
  • Секція 5. Професійна освіта і навчання особистості у вітчизняному та зарубіжному досвіді (керівник – професор, доктор педагогічних наук, професор кафедри державної служби та менеджменту освіти Л.М. Сергеєва).
  • Секція 6. Виклики та перспективи розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні (керівник – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри університетської освіти і права Н. І. Яковець).

 

Програма конференції передбачає: пленарне засідання, роботу секцій за напрямами.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська, болгарська.

 

Учасникам конференції пропонується публікація матеріалів у вигляді:

- тез доповідей у збірнику матеріалів конференції, які буде розміщено на сайті ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за посиланням http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp;

- Участь у збірнику наукових праць «Управління якістю вищої освіти: проблеми та перспективи», (який видаватиметься у м. Лондон, Велика Британія, наявність ISBN та індексу цитування). Сплачується окремо.

 

Ресурси

Інформаційний лист.docx (56 Kb)
Information.docx (163 Kb)
Программа.pdf (1.1 Mb)
collection of scientific papers: INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE “MANAGEMENT OF HIGHER EDUCATION QUALITY: PROBLEMS AND PROSPECTS”.pdf (16 Mb)